Active solar energy storageAB SVENSKT KLIMATNEUTRALT BOENDE

SÄSONGSLAGRING AV VÄRME 

Första sides bild med Ladd och Urladdning av ASES

Vår, sommar och höst laddas lagret              Höst till vår nyttjas lagrets energi

Solfångare laddar lagret med värme som sedan med hjälp av värmepump förser byggnaden med värme och varmvatten under den kalla årstiden

Uppdaterad 2015-11-18